Motorisk udvikling hos børnehavebarnet(3-6år)

Når ens barn rammer alderen, for at skulle i børnehave, befinder det sig rent motorisk i den fundamentale fase. Den fundamentale fase er børn præget af i alderen 2-6 år. I denne fase videreudvikler og udvider barnet det helt basale bevægelsesrepertoire, som det har tillært sig i de første to år af sit liv, hvor barnet har været baby og herefter tumling. De nye bevægelsesfærdigheder, som barnet tillærer sig i den fundamentale fase, øves igen og igen, tillæres og udbygges. Derfor forbedres udførslen hele tiden.

Målet med den fundamentale fase er for barnet at lære og øve sig i alle de grundlæggende bevægelser såsom at kravle, krybe, løbe, balancere, klatre og så videre. Disse bevægelser er selvsagt væsentlige at beherske på en sådan måde, at de er mest præcise, velkoordinerede og ikke mindst mest mekanisk effektive. De grundlæggende bevægelser er de samme for alle børn. Den fundamentale fase og de to forrige faser lagt sammen ligger hele fundamentet for det enkelte menneskes fortsatte motoriske udvikling. Herefter følger den specialiserede fase, som går fra 6-årsalderen og resten af livet. I denne fase bevæger barnet sig væk fra de grundlæggende bevægelser fra forrige fase. I stedet bliver barnets motoriske udvikling i højere grad præget af blandt andet etnicitet, kultur, økonomi, sociale og familiære tilhørsforhold og personlige interesser.

Motorisk udvikling bevæger sig væk fra baby og tumling

Fra 3-årsalderen er barnet definitivt ikke baby mere. Det viser sig blandt andet ved, at barnets motoriske i langt højere grad vil være afhængig af, hvilke udfordringer barnet møder. Dog er det vigtigt at have in mente, at børn er forskellige – også rent motorisk og motorisk udvikling. Nogle børn er af natur vilde med at bevæge sig, hvorimod at andre børn foretrækker mere stillesiddende aktiviteter såsom at tegne. Fælles for børn i alderen 3-6 år er dog, at de på dette tidspunkt har langt bedre kontrol over egen krop. Desuden udvikler barnets hjerne sig også betydeligt i denne alder.

Hvad kan du gøre som forælder for at støtte den motoriske udvikling?

Den bedste form for støtte forældre kan give deres barn er at være opmærksomme på deres barn. I forbindelse med barnets motoriske udvikling kan forældre støtte deres barn ved at give barnet mulighed for at kunne løbe, klatre, hinke mm. Dette kan ydermere styrkes ved at have bolde til rådighed, hvor barnet kan øve sig i at kaste og gribe(Se stort udvalg af Bolde hos Børn i Balance). Desuden er det oplagt at lade barnet øve sig i at tage tøj på selv om morgenen.

Udviklingen af de motoriske færdigheder er altafgørende for alle børn. Dette skyldes til dels, at man mener, at både fysisk og psykisk sundhed på længere sigt i høj grad hænger sammen med menneskets tidlige års motoriske udvikling – faktisk bliver vi aldrig færdige med at udvikle vores motoriske færdigheder. Det kræver altså bevægelse at kunne udvikle disse, og ikke mindst kræver det bevægelse at vedligeholde for optimalt brug. Derfor er det også essentielt at skabe det bedste udgangspunkt for ens barns motoriske udvikling ved blandt andet at stille helt enkle ting såsom bolde til rådighed, der er tilpasset til netop det udviklingstrin som barnet er i sin motoriske udvikling.

Milepæle i barnets motoriske udvikling

Nedenfor har vi opstillet en generaliseret oversigt over netop nogle af de motoriske milepæle, når man ser på motorisk udvikling. Dog er det vigtigt at have in mente, at dette blot er nogle udvalgte og nogle eksempler herpå. Barnets motoriske udvikling er nemlig i praksis langt mere nuanceret. Som forælder er det desuden vigtigt at være opmærksom på, at færdighederne bør komme af sig selv – så længe miljø, tid og omgivelser tillader dette. Det skal altså ikke give anledning til stress eller panik, hvis en given motorisk færdighed ikke sker præcist til tiden:

2-3 år:

 • Går forlæns, baglæns og sidelæns
 • Laver små hop
 • Står på ét ben i få sekunder
 • Cykler på trehjulet cykel
 • Sparker til bold
 • Forsøger at gribe bold

3-4 år:

 • Almindelig gang på trapper
 • Færdigheder til at klippe med saks
 • Tegner et menneske (groft)
 • Sætter perler på snor
 • Løber hurtigt 
 • Kaster bold
 • Griber bold

Helt basalt så er motorisk udvikling lig med at få kontrol over bevægelse. Dette medvirker, at den motoriske udvikling, herunder i særlig grad koordination og balance, sker på baggrund af en udvikling af både hjernen og nervesystemet. Børnehavebarnet og ikke mindst førskolebarnet er i denne alder meget spontant, og hvis omgivelserne indbyder til det, så skal barnet nok bevæge sig. Med nemme redskaber kan motorikken udvikles i hverdagen. Dette kræver dog, at vi som forældre ikke passiviserer børnene, men derimod gør, at bevægelse bliver en umulighed. Se evt. vores artikel om hvordan du kan bygge din egen Motorikbane.