Motorisk udvikling hos tumlingen(1-3 år)

Som dit barn vokser, bliver barnet mere og mere i stand til at lære sig selv bedre at kende. Dette skaber grobund for videre arbejde og udvikling hos barnet. Når ens barn når alderen for at være tumling, vil barnet være stolt af alt, hvad det kan. Dette gælder ikke mindst, når det begynder at tage sine første skridt. Derfor er det vigtigt, at man som forælder ser og anerkender alle disse nye bevægelser, som barnet kan. 

På samme tid er det dog også vigtigt, at man ikke stresser over alt det, som barnet endnu ikke kan. Alle børn er nemlig meget forskellige rent motorisk. Derfor er det nødvendigt, at man ikke kommer til at fejlstimulere sit barn. Milepælene til at lære at sidde, kravle, gå og så videre er medfødte som menneske. Derfor vil dit barn automatisk lære eksempelvis at gå, når det er fysisk parat til dette. Så tag en dyb indånding, for der er hverken grund til stress eller bekymring.

De bedste rammer for motorisk udvikling

Dog kan man alligevel støtte og anerkende sin tumlings motoriske udvikling. Det kræver hverken en stor gymnastiksal eller et utal af komplicerede instrukser at hjælpe sit barn til en god motorik. Derimod er det vigtigste redskab som forælder blot at komme med rosende ord, når barnet eksempelvis øver sig i at stå op, sætte sig på hug eller tage et par skridt langs sofabordet. I forbindelse hertil kan man stille små krav til sit barn ved blandt andet at sige ”kom herhen, skat”. Ved at komme med disse små krav vil man motivere sit barn til at lære at gå, når barnet selv føler sig i stand hertil og parat.

Motorisk udviklende legetøj

Man kan som forælder også stille noget aktivt og motorisk legetøj til rådighed for tumlingen. Det er i denne forbindelse oplagt at finde legetøj, der passer til, at sanserne i denne alder skærpes, og nysgerrigheden stiger. Desuden bliver barnet opmærksom på både farver, faconer og lyde. Vi har for dig samlet en række aktivt og motorisk legetøj til tumlingen, som vi finder oplagte:

  1. Stabel Klodser
  2. Kuglebane med Biler
  3. Gåvogn med klodser, fåes også i blå
  4. Puttekasse
  5. Hammerbænk

Alle børn har en individuel motorisk udvikling

Før i tiden forstod man børn udvikling sådan, at alle børn udviklede sig efter et fast skema. I dag forstår vi den motoriske udvikling anerledes. Den motoriske udvikling er påvirkelig og afhængig af flere både udefra og indefra kommende faktorer. De udefra kommende faktorer omhandler det fysiske miljø og det sociale miljø, som barnet færdes i. Derimod omhandler de indefra faktorer barnets krop, engagement, deltagelse og ikke mindst lysten til at bruge egen krop. 

I tumleperioden får barnet gradvis kontrol over egne bevægelser, og barnet lærer i denne periode forstadierne til nogle af de grundlæggende bevægelser, som det skal videreudvikle i den fundamentale fase. Barnet går altså her fra at være et relativt hjælpeløst væsen til at blive en ivrigt undersøgende tumling. I etårsalderen finder dit barn ud af, at det kan lære nye bevægelser. Blandt andet ved at se og kopiere dig og andre mennesker. Barnet påbegynder så småt en selvstændighedsfase, og at kunne mestre sin egen krop og indgå i det daglige fællesskab, rutiner og aktiviteter har stor betydning for barnets forståelse af sin egen position i livet. I denne forbindelse er gentagelse kodeordet. Det bedste, du kan gøre, er at støtte dit barn ved at opmuntre det til at prøve igen og igen.