Motorik og Motorisk udvikling

Den motoriske udvikling hos børn består i allerhøjeste grad af barnets læring af motorikken, som er en problemløsende proces for det enkelte barn. Her forsøger barnet at løse en opgave bedst muligt. Denne læringsproces, som barnet gennemgår i sin motoriske udvikling, kan inddeles i trin, hvor barnet i første omgang skal forstå færdigheden. Når barnet har tilegnet sig denne forståelse, skal barnet tilegne sig og automatisere færdigheden, for herefter til sidst at kunne generalisere denne. 

Børn vokser og ændrer sig utrolig meget de første leveår. Desuden udvikler børn sig forskelligt, og man kan dermed ikke sammenligne sit barn helt nøjagtigt med andre børn. Dog er der en række trin i den motoriske udvikling, som til dels er generelle, når barnet går fra baby til tumling til børnehavebarn og så videre. Men inden vi går videre, synes vi for god ordens skyld, det er en god ide vi har fælles forståelse for hvad motorik er.

Hvad er motorik spørgsmålstegn på tavle

Hvad er motorik?

Men først er det vigtigt at gøre klart, hvad motorik egentlig er. Groft sagt betyder motorik fysisk handling med kroppen. Dette kan indbefatte alle mulige forskellige slags former for bevægelse – blandt andet at dreje hovedet og sidde op og meget mere. I starten af barnets levetid, hvor barnet endnu ikke har et verbalt sprog, er motorik den vigtigste måde, hvor dit barn får mulighed for at møde verden på. Dette skyldes, at babyer og små børn i langt højere grad kommunikerer i form af kroppen i forhold til sprog. 

Foruden det fysiske er motorikken også med til at udvikle dit barn mentalt. I dit barns første levetid er det tæt forbundet med moderen, og der går adskillige måneder, før barnet finder ud af, at det er uafhængigt heraf. Det er gennem motorikken og hele sanseapparatet, at barnet lærer, hvem det selv er. I denne forbindelse er det vigtigt at have de fire grundlæggende sanser in mente: ligevægtssansen, der registrer hovedets bevægelser, følesansen, der har betydning for vores reflekser, for kropsfornemmelsen og for at kunne lave præcise bevægelser, og muskel- og ledsansen, der hovedsagelig har betydning for den grove motorik. Slutteligt er der øjenmotorikken, der har betydning for, hvor præcise ens bevægelser er, og for, om man er i stand til at fokusere.

Længere nede kan du finde mere information om hvorfor motorik er vigtigt for dit barn og om motorik i dit barns alder.

Her starter barnets motorik

Allerede inden fødslen, når barnet befinder sig i livmoderen, bliver fosteret i høj grad stimuleret. Dette skyldes, at både fostervandet, livmodervæggen og ikke mindst moderens bevægelser stimulerer barnet. Desuden medvirker lydene fra moderens krop og omgivelserne heromkring også til stimuli. Samtidig med dette bevæger barnet sig i livmoderne, da det plasker rundt. Umiddelbart efter fødslen er barnet i stand til at skubbe sig op over moderens mave, hvor det søger efter bryst. Hvis barnet i dette stadie lægges på maven, vil det automatisk dreje hovedet til siden. Disse færdigheder skyldes barnets reflekser og ubevidste bevægelser, som sikrer, at barnet både kan trække vejret og tage føde til sig. Herunder findes der også gribereflekser. Efterhånden som barnets nervesystem modnes og musklerne styrkes, vil disse reflekser forsvinde, og i stedet bliver barnets bevægelser synes bevidste. 

Det første skridt i barnets motorik

Det første rigtige store trin i den motoriske udvikling, som barnet står overfor, er at blive stærk nok til at holde hovedet. Både nakke-, hals-, skulder- og rygmusklerne hos det nyfødte barn er endnu for svage til at holde hovedet selv. Når barnet ligger på maven og tumler, styrkes de muskler, som i fremtiden skal holde hovedet i den oprejste og siddende stilling. Dog går der ikke lang tid, før bevægelserne bliver mere rolige og kontrollerede. I løbet af de første par levemåneder vil barnet opnå stabilitet til at kunne orientere sig. 

Du vil måske opleve, at barnet efterhånden begynder at løfte numsen, når det ligger på puslebordet, og når det ligger på maven på gulvet, vil barnet måske begynde at stikke rumpen i vejret. Dette er vigtige trin i den motoriske udvikling, da det er vigtige bevægelser for barnet, når det skal lære at sidde og kravle. Barnet må sidde selv, når det uden hjælp kan komme fra liggende til siddende stilling, da det først er her, at barnet har balancen og musklerne til at kunne holde ryggen i en siddende stilling. Det er nemlig særdeles vigtigt, at musklerne er stærke nok til at kunne holde ryggen ret, før barnet begynder at sidde selv og lege. Dette skyldes, at barnets knogler stadig er bløde og dermed letpåvirkelige for tryk. 

Når barnet først har lært at kravle, vil det øve sig på den næste motoriske udfordring: at komme op og gå. Dette kræver rigtig meget af barnets balance. Men når barnet først har knækket koden, vil det formentlig gå hurtigt fremad. 

Hvorfor er motorik vigtigt for børn

Motorikken hos dit barn er rigtig vigtigt. Vi skal som mennesker alle igennem den samme udvikling. Man kan i bund grund sige at for at lære det ene, skal man have lært det foregående. Det er altid vigtigt at have fokus på at børn lærer i forskelligt tempo, men med det sagt er det også vigtigt at forstå at når ens barn udvikler sine motoriske færdigheder, så er der mere plads til at fokuserer på andre læringspunkter. Vi har her skrevet nogle forskellige indlæg der går ind og berører disse emner.

Læs mere om:

Baby ligger på lammeskind og øver motorik

Motorisk udvikling og læring hos babyen, tumlingen og børnehavebarnet

Der er nogle grundlæggende ting, der skal være på plads for barnets motorik fremadrettet udvikler sig i det rette tempo. Med det sagt er det altid forskelligt hvornår når til forskellige stadier af deres motoriske udvikling. 

Grundmotorikken hos børn

Især i den første periode af et barns liv, 0-2 år er der nogle ting man kan krydse af listen. Her arbejdes der også med 3 sanser hvor i de forskellige grundmotoriske egenskaber beskrives. Det er vigtigt for børns motorik, at grundmotorikken er plads, da denne skaber grundlag for den fremtidige motoriske udvikling. 

Det vil du kunne læse mere om her i dette dybdegående indlæg omkring grundmotorikken hos børn

Motorisk udvikling hos babyer (0-1 år)

I den fase af din babys motoriske udvikling og læring sker der en her masse. Denne alder er fyldt med udvikling og læring og det går stærkt. I denne periode er det grovmotorikken der er i centrum, da barnet starter med det man kalder massebevægelser, da hjernen endnu ikke er udviklet nok til at have styr på bevægelserne. Men dette udvikler sig hurtigt. Blandt andet kan man understøtte dette med forskelligt legetøj. 

Det vil du kunne læse mere om her i dette dybdegående indlæg omkring motorisk udvikling hos babyer(0-1 år)

Motorisk udvikling hos tumlingen (1-3 år)

Når vi går ind i tumlings stadiet kommer der igen til at ske en her masse med dit barns motorik. Det er dette stadie igen vigtigt at undestrege at børn er forskellige og dermed også udvikler sig i forskelligt tempo. Det er hverken en god eller dårlig, det vigtigste er at anerkende de ting dit barn kan. Med det sagt kan man sagtens fremme og understøtte barnets udvikling og læring ved forskellige øvelser. 

Det vil du kunne læse mere om her i dette dybdegående indlæg omkring  Motorisk udvikling hos tumlingen (1-3 år)

Drenge balancere på grønt græs og øver motorik

Motorisk udvikling hos børnehavebarnet(3-6 år)

I denne periode tager dit barn nogle store skridt og bevæger sig mere væk fra at være en baby. Dette kan man se ved at det barnet naturligt søger for blive bedre, i denne periode i højere grad afhænger af hvilke udfordringer barnet bliver mødt af. Derfor er det i denne periode i højere grad muligt at hjælpe barnet på vej. 

Det vil du kunne læse mere om her i dette dybdegående indlæg omkring motorisk udvikling hos børnehavebarnet(3-6 år)

Børn med motorisk usikkerhed

Dog er det vigtigt at have in mente, at børn motoriske udvikling sker gennem bevægelse, og for nogle børn vil denne læring foregår langsommere end hos andre jævnaldrende børn. Disse børn har motorisk usikkerhed. Et barn med motorisk usikkerhed fremstår givetvis mere klodsede og utrolig. Dette medvirker, at barnet kan have svært ved at udføre almindelige dagligsags aktiviteter. At have motorisk usikkerhed er ikke i sig selv en diagnose. Derimod er det et udtryk for, at barnet har svært ved at udføre daglige aktiviteter inden for grov- og finmotorik. At have motorisk sikkerhed kan skyldes flere ting herunder blandt andet mindre muskelstyrke og reduceret motorisk planlægning. 

Vigtigt for den motoriske udvikling hos dit barn er, at du som forælder skal opmuntre og lege med dit barn. Det er tit gennem leg børnene udvikler sig mest. Dog er det barnet, der skal gøre arbejdet for at udvikle sig. Dit barns krop er omdrejningspunktet i en eksplosiv, motorisk udvikling i det første leveår, og du kan som forælder være med til at styrke denne. Hvis du er i tvivl om dit barns udvikling, kan du med rette kontakte din sundhedsplejerske eller din læge